برچسب: عملکر مغز

محافظت مغز از مرگ اندیشی

محققان می‌گویند به نظر می‌رسد که مغز تمام تلاش خود را می‌کند تا از رویارویی و تفکر درباره‌ی پدیده‌ی اجتناب ناپذیر مرگ جلوگیری و محافظت کند. مطالعه‌ای نشان می‌دهد که مغز همچون سپری در مقابل ترس از این واقعیت هستی از ما محافظت می‌کند و این اتفاق ناگوار را از جمله اتفاقاتی می‌پندارد که فقط […]