برچسب: محله کریم آباد

ناصر مصیبی، مسئول واحد فنی و عمران شهرداری کهریزک:

در راستای افزایش سرانه فضای سبز شهر کهریزک، اجرای عملیات ساخت بوستان کریم آباد در فهرست اولویت های واحد فنی و عمران شهرداری قرار گرفت و پس از اتمام طرح مطالعاتی این طرح، عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد.