برچسب: مدیر مسئول

یادداشت مدیر مسئول باقرشهرنیوز؛

حق شهروندان این نقطه از تهران در این سال‌ها چه می‌شود؟ کودکانی که نزدیک‌ترین دوستشان اسپری آسم شده چرا نادیده گرفته شده‌اند؟ مردمی که دچار بیماری‌های عفونی از این آلودگی‌ها شده‌اند از چه کسی باید طلب حق کنند؟ به راستی بعد از گذشت چهل سال از انقلاب باید حقوق شهروندی در ایران اینگونه نادیده گرفته شود؟