برچسب: مرضیه رحمانی کارشناس مددکاری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی باقرشهرنیوز؛ به همت بانو نراقی، 20نفر از سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک، مهمان نمایش گذر لوطی هاشم شدند. مرضیه رحمانی کارشناس مددکاری و سرپرست گروه اعزامی از کهریزک با توصیف این رویداد گفت: همه سالمندان خانم و آقایی که برای دیدن این تئاتر زیبا به سالن نمایش آمده بودند، از این […]