برچسب: معاونت خدمات شهری شهرداری کهریزک

وحید فروغی، معاونت خدمات شهری شهرداری کهریزک:

تمامی جداول طولی جاده، نرده‌ها و المان‌های شهری شستشو، نهرهای اطراف خیابان لایروبی و سطح جاده و معابر حاشیه‌ای مورد نظافت قرار گرفت و نخاله های ساختمانی موجود در حاشیه این جاده جمع آوری و به مرکز دفن زباله آرادکوه منتقل شد.