برچسب: ملت ایران با الگو برداری از سیره امام خمینی(ره) و شهدا راه انقلاب را ادامه می دهند