برچسب: ناحیه مقاوت بسیج حضرت روح الله(ره)

داریوش علی حیدری، فرمانده حوزه بسیج کارمندان ناحیه مقاوت بسیج حضرت روح الله(ره):

قطعا این قبیل برنامه ها کمک می کند تا هم در فضای بصری و فیزیکی و هم در فضای سایبری صدای بلند وحدت ایران اسلامی به گوش بدخواهان برسد و بدانند که این نظام به پشتوانه همین حضور پررنگ جان نثاران انقلاب مستدام باقی خواهد ماند.