برچسب: پیام تبریک

مدیر آموزش و پرورش کهریزک:

مدیر آموزش و پرورش کهریزک با تبریک هفته دولت گفت: رقابت انتخابات تمام شد و اکنون نوبت رفاقت و اتحاد برای توسعه شهر است، بنده ضمن آرزوی موفقیت روزافزون برای منتخبین شوراها خواستار نگاهی جدی به مسائل آموزش و پرورش و ارتقاء سطح دانش مردم هستم تا بتوانیم رنگ توسعه و پیشرفت را جایگزین محرومیت کنیم.